U bent hier

Bestuur

De werking van SIHO wordt geborgd door een dagelijks bestuur (promotorenoverleg) en een stuurgroep waarin naast een vertegenwoordiging van de vijf associaties, ook belanghebbenden en de overheid zijn vertegenwoordigd. Via regelmatig overleg met aanspreekpunten en beleidsmakers van de instellingen hoger onderwijs krijgt SIHO voeling met de noden van de onderwijsinstellingen. Het samenspel van overlegorganen garandeert dat SIHO haar missie vanuit een onderwijskundige en maatschappelijke invalshoek vormgeeft.

Dagelijks Bestuur - Promotorenoverleg:  

 • Dr. Imran Uddin –Directeur onderwijs en studentenbeleid - Arteveldehogeschool - voorzitter SIHO
 • Valérie Van Hees – Coördinator SIHO
 • Ruth Stokx - Juridisch adviseur vicerector studentenbeleid en Diensthoofd studieadviesdiensten - KU Leuven - promotor SIHO namens Associatie KU Leuven
 • Caroline Andries (Prof. dr.) - Klinische en Levenslooppsychologie - VUB - promotor SIHO namens Universitaire Associatie Brussel 
 • Bie Nielandt - Diversiteitscoördinator - UHasselt - promotor SIHO namens Associatie Universiteit- Hogescholen Limburg
 • Daniël Boeykens - Projectcoördinator Studieadvies en studentenbegeleiding - UAntwerpen - promotor namens Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
 • Ria Vermote – Coördinator studenten - Howest - promotor SIHO namens de Associatie Universiteit Gent

Stuurgroep:

 • Dr. Imran Uddin – voorzitter SIHO
 • Valérie Van Hees – Coördinator SIHO
 • Ruth Stokx - Juridisch adviseur vicerector studentenbeleid en Diensthoofd studieadviesdiensten - KU Leuven - promotor SIHO namens Associatie KU Leuven
 • Caroline Andries (Prof. dr.) - Klinische en Levenslooppsychologie - VUB - promotor SIHO namens Universitaire Associatie Brussel 
 • Bie Nielandt - Diversiteitscoördinator - UHasselt - promotor SIHO namens Associatie Universiteit- Hogescholen Limburg
 • Daniël Boeykens - Projectcoördinator Studieadvies en studentenbegeleiding - UAntwerpen - promotor namens Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
 • Ria Vermote – Coördinator studenten - Howest - promotor SIHO namens de Associatie Universiteit Gent
 • Marc Verdyck – Directeur Studentenzaken – Thomas More - stuurgroep lid SIHO namens Associatie KU Leuven
 • Annemie De Rouck - Adviseur regelgeving en studentenbegeleiding - EHB - stuurgroep lid SIHO namens Universitaire Associatie Brussel
 • Eline Grouwels - Coördinator studentenondersteuning - PXL - promotor SIHO namens Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
 • Jo Lebeer (Prof. dr.) - Handicapstudies - UAntwerpen - namens Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
 • Charlotte De Lange – Aanspreekpunt Student en functiebeperking – Universiteit Gent- stuurgroep lid namens de Associatie Universiteit Gent
 • Patrick Willems – Departement Onderwijs
 • Simon Van Damme – Kabinet Minister Crevits Onderwijs
 • Martine Vranken – Unia
 • Vertegenwoordiger Vlaamse Vereniging Studenten