U bent hier

Persbericht

Nieuwe regeling inclusief hoger onderwijs succesvol geïmplementeerd

Op stage met een functiebeperking is volgende stap

Met de wijzigingen van het ‘M-decreet’ maakte de Vlaamse Regering ook werk van een regeling voor inclusief hoger onderwijs. De GON-regeling waarbij begeleiders uit het buitengewoon onderwijs standaard de ondersteuning van studenten in het hoger onderwijs op zich namen, verdween daardoor. Sinds 1 september 2017 zijn universiteiten en hogescholen zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van studenten met een functiebeperking.

Krachten gebundeld in SIHO

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ondersteunt de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen. De sterkte van het SIHO is dat alle associaties van universiteiten en hogescholen erin zijn vertegenwoordigd en hun krachten bundelen om inclusief hoger onderwijs te realiseren.

Evaluatie en groeikansen

Het SIHO ondersteunde het voorbije jaar alle instellingen hoger onderwijs bij de implementering van de nieuwe regeling door het aanbieden van een leidraad, vormingen, intervisie- en supervisiegesprekken en een nieuwsbrief. Na een jaar evalueerde het SIHO op vraag van de Vlaamse minister van Onderwijs de concrete uitvoering van de nieuwe regeling. Het rapport van het SIHO toont aan dat de nieuwe regeling tot heel wat voordelen in de praktijk heeft geleid. Ook geeft het rapport een overzicht van groeikansen.

Volgende stap: op stage met een functiebeperking

 “De Vlaamse Regering heeft met de implementering een belangrijke stap voorwaarts gezet in de realisatie van inclusief hoger onderwijs. Instellingen hebben zelf personeel aangeworven om de ondersteuning op zich te nemen. Dat was ook belangrijk voor de universiteiten, gezien hun studenten bij de oude regeling uit boot vielen. De praktijk leert dat de nieuwe regeling in de praktijk tot heel wat voordelen heeft geleid, zowel voor de student, de onderwijsinstelling als de begeleiders. Naast de positieve aspecten, zoomt het rapport ook in op een aantal knelpunten, bijvoorbeeld op vlak van financiering.

De ambitie voor de komende jaren is om het ondersteuningsaanbod en de expertise verder uit te bouwen. Daarbij willen we in het bijzonder inzetten op stage en de overstap naar de arbeidsmarkt  Want ook daar is ondersteuning nodig om studenten succesvol naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Daarom lanceren we op de studienamiddag ook de leidraad ‘op stage met een functiebeperking’. Die leidraad biedt informatie over de regeling rond stage, een werkmodel en tal van voorbeelden uit de praktijk“ zegt SIHO-coördinator Valérie Van Hees.

Voorstelling rapport

Het SIHO stelt zijn evaluatierapport ‘Regeling Inclusief Hoger Onderwijs’ en de leidraad  ‘Op stage met een functiebeperking’ donderdagnamiddag op 06/09/2018 voor op de studienamiddag ‘Inclusief Hoger Onderwijs – Van beleid naar praktijk’ te Brussel.

Meer weten over de regeling, het evaluatierapport of de leidraad?

Valérie Van Hees, valerie.vanhees@siho.be, tel. 0474 39 18 38 of www.siho.be