1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer
 
  • Je bent hier:
  • SIHO
  • »
  • FAQ

Veel voorkomende vragen

 

Op deze pagina vindt u de veel gestelde vragen met antwoord terug. Als u opmerkingen of bijkomende vragen heeft dan kan u steeds contact opnemen via info@siho.be of via het contactformulier onderaan deze pagina. 

Omwille van privacy redenen is het niet mogelijk om alle vragen met hun antwoord online te publiceren. Toch willen we omtrent dit soort vragen een aantal tips meegeven:

  • Ga in dialoog met de student en zijn directe omgeving.
  • Probeer de feitelijke vraag los te zien van de emotionele uitingen en reacties die er mee gepaard gaan.
  • Bekijk alle mogelijke procedures.

Vragen:


Wat houdt de hervorming (2017-2018) in het hoger onderwijs voor de ondersteuning van studenten met een functiebeperking in? Antwoord.

Wat zijn de mogelijkheden voor leerlingen met een beperking om verder te studeren in het hoger onderwijs? Antwoord. 
 
Zijn er redelijke aanpassingen mogelijk voor het toelatingsexamen arts / tandarts?  Antwoord.

Hoe is de organisatie van schrijftolken geregeld in het hoger onderwijs? Antwoord.  

Hoeveel studenten met een functiebeperking studeren er aan Vlaamse hogescholen en universiteiten? Antwoord.

Een onderwijsinstelling weigert een student in te schrijven omdat hij geen leerkrediet meer heeft. De student heeft geen diploma hoger onderwijs behaald. Hoe kan de student leerkrediet terugkrijgen?  Antwoord.

Wat zijn de mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor studenten met een functiebeperking? Antwoord.

Een student met een buitenlandse nationaliteit vraagt aan instelling hoger onderwijs naar financieringsmogelijkheden voor het aankopen van hulpmiddelen om te participeren aan het lesgebeuren. Wat zijn de mogelijkheden?  Antwoord.

Wat zijn de mogelijkheden voor studenten met een beperking om in het buitenland te studeren? Welke organisaties zijn hiermee bezig? Antwoord.

Kan een instelling hoger onderwijs het deelnemen van een student met een functiebeperking aan een lerarenopleiding in vraag stellen omdat men twijfels heeft bij de haalbaarheid van latere beroepsmogelijkheden (lesgeven in verschillende onderwijscontexten)? Antwoord.

Welke zijn de mogelijkheden tot ondersteuning voor studenten met een visuele beperking? Antwoord.

Welke problemen stellen meerkeuze examens voor studenten met dyslexie? Welke alternatieven zijn als examenfaciliteit wenselijk? Antwoord.

Een student met een auditieve beperking kan moeilijk slagen voor het opleidingsonderdeel muziek. Kan deze student toch het diploma behalen van de bacheloropleiding waar het vak muziek toe behoort? Antwoord.

Universal Design For Learning: ICTO-tools.


Vragen of reacties? Laat het ons weten