U bent hier

Dyslexie en lettertypes: hoe zit het nu?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen. Ongeveer vijf procent van de bevolking heeft dyslexie.

Al decennia lang onderzoekt men welke technieken de leesvaardigheid van personen met dyslexie kunnen bevorderen. Gezien de geringe inspanning die het aanpassen van een lettertype en lettergrootte of typografie vergen, is het relevant om te onderzoeken of deze aspecten de leesprestatie bevorderen.

Op basis van een studie van de wetenschappelijke literatuur, schreef het SIHO een bijdrage over de effecten van (specifiek ontwikkelde) lettertypes op de leesprestaties van lezers met en zonder dyslexie.   

De bijdrage 'Dyslexie en lettertypes: hoe zit het nu?' kunt u hier raadplegen.