1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer
 
  • Je bent hier:
  • SIHO
  • »
  • Links

Links

 

Europese LINK-partners

www.thelinknetwork.eu - website van het Europees netwerk Learning Inclusively Network + Know-how.
www.ahead.ie - website van de Association for Higher Education Access and Disability (Ierland).
www.dsis-drustvo.si - website DSIS (Slovenië).
www.universell.no - website universell* (Noorwegen).
www.su.se - website van de Stockholm University (Zweden).

Diversiteit en inclusie

www.un.org/disabilities - website van de Verenigde Naties met de conventie voor de rechten van mensen met een beperking.
www.inclusive-education-in-action.org - op deze website vind je de UNESCO policy guidelines on inclusion in education en internationale goede voorbeelden bij deze richtlijnen.
www.ranlhe.dsw.edu.pl - Europees project dat focust op de ervaringen van 'non-traditional learners' (waaronder studenten met een functiebeperking) in hoger onderwijs.
www.diversiteit.be - website van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racisme bestrijding.
www.gripvzw.be - website van de burgerrechtenorganisatie Gelijke Rechten voor iedere Persoon met een handicap.
www.oudersvoorinclusie.be - website van een vereniging van ouders die streven naar inclusie voor hun kinderen.

Inclusief onderwijs

www.eu4all-project.eu - EU4ALL is een vier jaar durend project dat werkt aan toegankelijk levenslang leren. Online vind je een enquête terug die peilt naar de ervaringen van studenten en personeelsleden in het hoger onderwijs.
www.cast.org - website van het Center fot Applied Technology, grondleggers van Universal Design for Learning.
www.handicap-studie.nl - website van Handicap + Studie (Nederland).
www.skill.org.uk - website van the National Bureau for Students with a disability (UK).
www.celt.mmu.ac.uk - website van het Centre for Learning and teaching.
www.onderwijskiezer.be - deze website helpt toekomstige studenten bij het kiezen van een studierichting die bij hen past.

Op stap naar werk

www.handicapenarbeid.be - website van steunpunt handicap en arbeid.
www.aandeslag.be - deze website geeft een actueel overzicht van tewerkstelling bevorderende maatregelen.
www.vdab.be - deze website geeft een actueel overzicht van tewerkstelling bevorderende maatregelen. 
www.gtb-vlaanderen.be - GTB is de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en –begeleiding van personen met een arbeidshandicap.
www.dewerkbank.be - de werkbank is een tewerkstellingsinitiatief van de vzw Jongerendienst Katholieke Vereniging Gehandicapten.
www.ervaringsbewijs.be - Door de dagelijkse praktijk doe je ervaring op en word je goed in een job. En soms wil je dat ook kunnen bewijzen: als je op zoek gaat naar een (nieuwe) job of als je wilt doorgroeien binnen jouw bedrijf. Ook als je geen diploma’s of attesten hebt, kun je dankzij het ervaringsbewijs je vaardigheden zwart op wit bewijzen.
www.depunt.be - centraal in hun diensten staan de ondersteuning van het ondernemerschap, het creëren van tewerkstelling voor personen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en de realisatie van duurzaam ondernemen.
http://emancipatiezaken.vlaanderen.be - website van de Vlaamse overheid. Deze wil voor alle burgers en organisaties een voorbeeld zijn op het gebied van gelijke kansen en diversiteit.
www.wheelit.be - recruteringswebsite.
www.studentenjob.be - Dit is een vacaturebank die zich specifiek op studenten richt. Afhankelijk van hun persoonlijke voorkeuren kunnen studenten zoeken naar een leuke studentenjob en hier direct op solliciteren.

Toegankelijkheid

www.toegankelijkheidsbureau.be - bureau dat werkt aan een grotere toegankelijkheid op tal van vlakken.
http://digidocs.nuim.ie - tips om documenten toegankelijker te maken.
www.toegankelijkgebouw.be - website van de Vlaamse overheid over regelgeving inzake toegankelijkheid van openbare gebouwen. 
http://modem.kinsbergenvzw.be/ - Modem geeft onafhankelijk advies over computeraanpassingen en communicatiehulpmiddelen.
www.cabvlaanderen.be - Vlaamse Communicatie Assistentie bureau voor Doven.
www.blindenzorglichtenliefde.be - diensten op maat voor personen met een visuele beperking
http://tistje.wordpress.com - blog van insider


Vragen of reacties? Laat het ons weten