1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer
 
  • Je bent hier:
  • SIHO
  • »
  • Nieuws
  • »
  • Ondersteuningsmodel Hoger Onderwijs

Ondersteuningsmodel Hoger Onderwijs

Informatie over de GON-hervorming in het hoger onderwijs
 
Door de hervormingen in het leerplichtonderwijs, is er ook een hervorming in het hoger onderwijs voor de ondersteuning van studenten met een functiebeperking. De overgangsmaatregelen die tijdens de academiejaren 2015-2016 en 2016-2017 van kracht waren met betrekking tot GON-begeleiding voor studenten lopen af. Vanaf volgend academiejaar, 2017-2018, komt er een nieuwe regeling in de plaats. Die regeling voorziet dat de ondersteuning van studenten met een functiebeperking een duidelijke opdracht wordt binnen het sociaal beleid van de hogescholen en universiteiten. Dit betekent dat instellingen hoger onderwijs zelf verantwoordelijk zijn om het beleid en de ondersteuning voor studenten met een functiebeperking vorm te geven. 
                                                                       
Momenteel zijn de instellingen hoger onderwijs tegen het licht van deze nieuwe regelgeving het beleid en de begeleiding aan hun instelling aan het vormgeven. Elke hogeschool en universiteit engageert zich in deze fase - net zoals voorheen - om bij de aanmelding van een student met een functiebeperking met vragen over extra ondersteuning, een handelingsgerichte analyse uit te voeren zodat ze een goed zicht krijgen op de onderwijs-en ondersteuningsnoden en welke redelijke aanpassingen en begeleidingen hieraan tegemoet kunnen komen. Indien er nood is aan extra ondersteuning, zal de begeleiding vraaggestuurd en flexibel worden georganiseerd. 
 
In het hoger onderwijs geldt het principe dat de begeleiding steeds op maat van de specifieke noden en de context wordt bepaald; en aangeboden wordt op momenten waar het nodig is. Er zal dus - net zoals in het leerplichtonderwijs - niet langer vooraf bepaald worden hoeveel uren ondersteuning ingezet worden, hoeveel weken, hoeveel jaren, wanneer de ondersteuning begint en wanneer ze eindigt. We hopen dat we met deze informatie alvast kunnen geruststellen dat er zeker begeleiding zal zijn voor de specifieke noden van studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs, en dat de begeleidingsvorm steeds in dialoog zal worden besproken.
 
Studenten met een functiebeperking dienen contact op te nemen met het aanspreekpunt van de onderwijsinstelling zelf. De contactgegevens van de aanspreekpunten van de hogescholen en universiteiten is de vinden op http://www.siho.be/aanspreekpunten. Intussen is het ook aangewezen om alvast de relevante documenten met betrekking tot de functiebeperking en begeleidingstraject uit het leerplichtonderwijs te verzamelen. De CLB’s werden ook gevraagd om de relevante informatie met betrekking tot de functiebeperking en het voorbije begeleidingstraject (bv. gemotiveerd verslag) vlot ter beschikking te stellen aan studenten die hen contacteren. 

De omzendbrief rond regelgeving ondersteuningsmodel in het basis- en secundair onderwijs en het hoger onderwijs, vindt u via deze link.
 

Voor algemene vragen met betrekking tot het ondersteuningsmodel in het hoger onderwijs, kunt u steeds contact opnemen met Valérie Van Hees, Coördinator SIHO, 09 234 90 38, valerie.vanhees@siho.be


Naar het overzicht van nieuwsitems

Vragen of reacties? Laat het ons weten