U bent hier

Rechtstreeks Toegankelijke hulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. In het hoger onderwijs doen studenten vooral een beroep op RTH-begeleiding.

RTH-begeleiding houdt in dat je tijdens individuele gesprekken met een begeleider je vragen kunt stellen over de organisatie van je studies, administratie, kotleven en dergelijke. Een gesprek duurt een tot twee uur. Je kan kiezen tussen ambulante begeleiding (je verplaatst je naar de hulpverlener) of mobiele begeleiding (de hulpverlener komt naar je) toe. Groepssessies zijn ook mogelijk. Dan volg je samen met een of meerdere personen met een handicap of hun netwerk een sessie van minimaal een uur en maximaal twee uur.

Rechtstreeks toegankelijke hulp is van toepassing als je voldoet aan deze vijf voorwaarden:

  1. Je hebt een (vermoeden) van handicap.
  2. Je bent jonger dan 65 jaar. Als u al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
  3. Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  4. Je  hebt als minderjarige nog geen persoonlijke-assistentiebudget en u krijgt geen ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum.
  5. Je hebt als meerderjarige nog geen terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.

Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden. Als je denkt dat rechtstreeks toegankelijke hulp je kan helpen, volstaat het om contact op te nemen met een RTH-aanbieder. Je kunt dan met hem bespreken of je in aanmerking komt voor ondersteuning en of hij je de gewenste ondersteuning kan bieden. Dat is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

Je hoeft geen VAPH-procedure te doorlopen en kan rechtstreeks terecht bij de diensten en voorzieningen die deze ondersteuningsvorm aanbieden. Op de website van VAPH vind je alle adressen van diensten die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden.

Meer informatie over RTH vind je op website van het VAPH.  Contacteer ook gerust het aanspreekpunt van je onderwijsinstelling voor meer informatie.