1. Skip to header
  2. Skip to navigation
  3. Skip to content
  4. Skip to footer
 
  • Je bent hier:
  • SIHO
  • »
  • SIHO

Missie

SIHO ondersteunt de Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het verbeteren van de participatie van studenten met functiebeperkingen.

SIHO informeert de hoger onderwijsinstellingen over de meest recente regelgeving, ondersteunt hen om een beleidsplan uit te werken, en ontwikkelt materiaal om de hoger onderwijsinstellingen te helpen om hun inclusief beleid in de praktijk om te zetten.

SIHO speelt ook een rol in het informeren en sensibiliseren van de bredere samenleving over inclusief hoger onderwijs.

SIHO organiseert vormingen, ontmoetingsdagen, geeft advies op maat en biedt informatie aan via haar website, Facebookpagina en nieuwsbrief.

De sterkte van het SIHO is dat alle vijf associaties van universiteiten en hogescholen hun krachten bundelen om samen inclusief hoger onderwijs te realiseren.

Visie

SIHO beschouwt inclusie als een belangrijke hefboom om onze samenleving te versterken en sociale rechtvaardigheid te bevorderen. SIHO baseert zich op het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Twee belangrijke pijlers voor het werk van SIHO zijn universeel ontwerp en redelijke aanpassingen.

Waarden

Betrokkenheid, verbinding en innovatie kenmerken de aanpak van SIHO. SIHO wil zich betrokken voelen met elke onderwijsinstelling hoger onderwijs en met hen, beleidsinstanties hoger onderwijs en de overheid een dynamisch netwerk vormen waarin ze in openheid, vertrouwen, en in gelijkwaardigheid samen kunnen nadenken en krachtlijnen kunnen uittekenen om inclusief hoger onderwijs te realiseren. Door vooruit te denken, kansen te zien en bruggen te bouwen voor samenwerking, wil SIHO uitgroeien tot een inspirator en trendsetter inzake inclusief hoger onderwijs, zowel regionaal als internationaal.


Vragen of reacties? Laat het ons weten