U bent hier

Meerjarenplan

Het SIHO zet met zijn beleidsplan ‘samen inclusief hoger onderwijs realiseren 2017-2019’ nieuwe bakens uit voor de komende drie jaar.

Het beleidsplan schetst de missie, de visie, de waarden en de ambities van het SIHO, en stemt de beleidsdoelstellingen en acties voor de periode 2017-2019 op elkaar af.

Het beleidsplan formuleert vijf strategische doelen: een verbindend netwerk tussen onderwijsinstellingen hoger onderwijs creëren waarin de deskundigheid inzake inclusief hoger onderwijs continu en duurzaam wordt gedeeld en bevorderd, een krachtige en ondersteunende brugfunctie vormen tussen onderwijsinstellingen, de overheid en de beleidsinstanties hoger onderwijs, het uitbouwen van strategische partnerschappen, zowel regionaal als internationaal, het stimuleren van een onderzoekscultuur rond inclusief hoger onderwijs, en het versterken van de positieve beeldvorming rond inclusief hoger onderwijs.

Het beleidsplan is gebaseerd op drie waarden die tonen wie het SIHO wil zijn: betrokken, verbindend en innovatief.

PDF iconmeerjarenplan_2017-2019.pdf