U bent hier

Onderwijs- en examenmaatregelen

Onderwijs-en examenmaatregelen hebben tot doel de knelpunten die je in onderwijs- als examenactiviteiten ervaart, te neutraliseren. Het gebruik van compenserende software, de mogelijkheid om de les vroeger te verlaten en extra tijd voor het afleggen van een schriftelijk examen zijn enkele voorbeelden van maatregelen die worden toegekend in het hoger onderwijs.

Elke situatie is uniek en kan om andere oplossingen vragen. Het verkrijgen van de individuele maatregelen gebeurt daarom steeds op maat en in dialoog met de hogeronderwijsinstelling.

Tijdens een adviesgesprek bespreekt men welke knelpunten je ondervindt als gevolg van je functiebeperking. Daarbij worden ook de opleidingsvereisten besproken (wat je moet kennen en kunnen na je opleiding). De faciliteiten mogen geen impact hebben op de opleidingsvereisten. 

Om in aanmerking te komen voor onderwijs- en examenmaatregelen, moet je je functiebeperking laten erkennen en een statuut aanvragen. Dit statuut wordt toegekend op basis van aangeleverde documentatie.

Meer informatie over attesten en procedures vind je terug op website van de hogeschool of universiteit. Je neemt best voor de start van het academiejaar contact op met het aanspreekpunt van je onderwijsinstelling om de aanvraag op te starten.

Indien je een interuniversitaire opleiding volgt, verloopt de erkenning en/of het verkrijgen van faciliteiten in het kader van functiebeperking als volgt:

  • De registratie en attestering van je functiebeperking verloopt via de hoofdinstelling. Dit is instelling waar je je hoofdinschrijving hebt. Je hoeft de erkenningsprocedure niet opnieuw te doorlopen in de andere partnerinstellingen.
  • De faciliteiten en de afspraken over de faciliteiten verschillen per instelling. Neem daarom na je erkenning aan de hoofdinstelling meteen contact op met de partnerinstelling om jouw faciliteiten te regelen. Dit ten laatste voor 1 november in het eerste semester en voor 1 maart in het tweede semester. Houd rekening met de specifieke deadlines van elke partnersinstelling.
  • Als je contact neemt met de partnerinstelling, stuur je best meteen ook informatie over je beperking en de toegekende faciliteiten aan de hoofdinstelling door (bijvoorbeeld jouw attest van onderwijs- en examenfaciliteiten, attesten over je beperking). Op die manier kan de contactpersoon van de partnerinstelling jouw sneller vooruit helpen. De contactpersoon zal je laten weten of een persoonlijk gesprek nodig is.

Contactgegevens per onderwijsinstelling: