Kopieën notities

https://www.youtube.com/watch?v=VZRrA0u-G08

De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming (Cel SOL) financiert voor studenten met een fysieke, visuele of auditieve beperking kopieën van notities van medestudenten. De Cel SOL draagt maximaal € 100 bij in de kosten.

De onderwijsinstelling volgt de aanvraag op met de student. Deze financiering moet elk academiejaar opnieuw worden aangevraagd. Neem voor een aanvraag contact met het aanspreekpunt van je onderwijsinstelling.