U bent hier

Ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs

De overgangsmaatregelen die tijdens de academiejaren 2015-2016 en 2016-2017 van kracht waren met betrekking tot geïntegreerd onderwijs (GON-begeleiding ) voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs lopen af op 1 september 2017. Vanaf academiejaar 2017-2018 organiseren de instellingen hoger onderwijs zelf de  ondersteuning voor studenten met een functiebeperking.

De begeleiding en de begeleidingsvorm wordt steeds in dialoog besproken. In het hoger onderwijs geldt het principe dat de begeleiding steeds op maat van de specifieke noden en de context wordt bepaald en aangeboden wordt op momenten waar het nodig is. Er wordt dus - net zoals in het leerplichtonderwijs - niet langer vooraf bepaald hoeveel uren ondersteuning ingezet worden, hoeveel weken, hoeveel jaren, wanneer de ondersteuning begint en wanneer ze eindigt. 

Denk je als student met een beperking nood te hebben aan extra ondersteuning? Dan laat je dit best zo snel mogelijk weten aan het aanspreekpunt van je onderwijsinstelling.

Verzamel intussen de documenten over jouw functiebeperking en het voorbije begeleidingstraject.