U bent hier

Projecten

TZALWEL - Studeren met een beperking in hoger onderwijs? 

https://youtu.be/CODg_2rznLc https://youtu.be/VRBbwDzR1hs

https://youtu.be/o07cLCKGktQ https://youtu.be/NbraknAFfvU

https://youtu.be/wjfxVTC7R9c https://youtu.be/ZuPDE0uQNMs

https://youtu.be/fCQnwW85O_Q

https://youtu.be/WgdUgII9gZo https://youtu.be/RYQzcd0UQMM

Er zijn meer studenten met een beperking dan iedereen denkt. Soms zijn ze zichtbaar aanwezig in de les, maar vaak ook helemaal niet. Studenten met een beperking staan niet altijd te springen om hun beperking kenbaar te maken. Ze vrezen dat ze dan een stempel krijgen. Of dat ze anders zullen worden behandeld. Er zijn dus veel meer studenten met een beperking aan onze hoger onderwijsinstellingen dan je op het eerste zicht zou denken. Maar ze verschillen in de eerste plaats niet zoveel van andere studenten. Ze willen ook gewoon studeren en een diploma halen. Met het oog op een bepaalde job, of zomaar uit interesse… 

In de filmpjes vertellen studenten met een beperking over hun ervaringen, dromen en ambities. Er zijn verschillende korte, thematische filmpjes en een langere reportage. Ze tonen studenten in alle aspecten van studeren en jong zijn, dromen en talent hebben, uitkijken naar een job. Zo krijgen het hoger onderwijs en het brede publiek een realistisch en niet-stereotiep beeld over studeren met een beperking.

De reportage is ook beschikbaar met Engelse ondertiteling en Engelse audiodescriptie .

De filmpjes zijn bedoeld voor studenten secundair onderwijs en hun omgeving, personeel in het hoger onderwijs, studenten met en zonder beperking, de arbeidsmarkt en het ruime publiek. 

Je kan ze delen via websites, nieuwsbrieven en andere sociale media. Of je kan ze tonen in lessen of op studiedagen. 

TZALWEL past in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. 

BReeDBeeLD Media maken in een samenleving vol diversiteit

Een andere bril, een andere kijk

Groepen maken heeft voordelen

Maar groepen maken heeft ook nadelen

Alles kan beter

We leven in een heel diverse samenleving. Soms is deze diversiteit zichtbaar, maar vaak ook niet. Iedereen is uniek. Tegelijk zijn er veel gelijkenissen. De Vlaamse media weerspiegelen deze diversiteit niet altijd. Onder andere mensen met een beperking zijn ondervertegenwoordigd in onze media, of wel brengen media vaak medische, tragische of meelijwekkende verhalen. De focus ligt dan op de negatieve gevolgen of een medische behandeling van een beperking. Er is minder berichtgeving over de mogelijkheden van mensen met een beperking. Wanneer dit wel gebeurt, is het meestal in de vorm van een ‘superheld’ die met wilskracht alles kan bereiken.

SIHO ontwikkelde samen met de opleiding Journalistiek van Howest en het e-learningbedrijf EPYC de e-learningtool BReeDBeeLD. De tool helpt mediamakers om mediaproducten te maken die de diversiteit in de samenleving weerspiegelen. Tijdens de e-learning sta je stil bij je eigen kijk op beperking en diversiteit en krijg je inzicht op de invloed ervan op je mediaproduct. Via interactieve oefeningen, animaties, getuigenissen van mediamakers en ervaringsdeskundigen, voorbeelden van de media, krijg je concrete tips om meer realistische, correcte en niet-stereotype beeldvorming van mensen met een beperking te realiseren. 

Iedereen kan de tool zelfstandig doorlopen, delen via het eigen netwerk, bekend maken via sociale media en nieuwsbrieven. Docenten kunnen BReeDBeeLD gratis gebruiken in hun lessen. De tool is zo ontworpen dat studenten de module volledig zelfstandig kunnen doorlopen. Tegelijk is BReeDBeeLD geschikt voor een combinatie van online en klassikaal leren (blended learning) of het uitkiezen van materialen uit de tool om in lesverband mee aan de slag te gaan. Lesgevers krijgen een pedagogisch kader en vinden doorheen de tool extra informatie en tips om BReeDBeeLD in de lessen te gebruiken.

BReeDBeeLD is gratis beschikbaar via http://breedbeeld.siho.be.

Het project ‘BReeDBeeLD. Media maken in een samenleving vol diversiteit’ past binnen de doelstellingen van het VN-verdrag inzake gelijke rechten voor personen met een handicap, het beleid van de Vlaamse minister van media en de Vlaamse minister van Gelijke Kansen. De realisatie gebeurde met steun van de Vlaamse Overheid.

Studenteninspraak onbeperkt 

De Vlaamse Vereniging Studenten (VVS), de koepelorganisatie van studentenraden van Vlaamse universiteiten en hogescholen, zet in op het sensibiliseren van studentenraden om hun werking meer inclusief en toegankelijk te maken. Dit gebeurt aan de hand van 10 strategieën voor inclusieve studentenvertegenwoordiging die in het charter studenteninspraak onbeperkt worden beschreven. VVS ontwikkelde dit charter in samenwerking met SIHO. Intussen ondertekenden 13 studentenraden het charter. Begin volgend academiejaar, wanneer de raden hun planning opmaken, voorziet VVS in extra promotie en een bekendmakingsronde. SIHO is bijzonder trots op de inzet van de VVS op vlak van inclusief hoger onderwijs en wenst de studentenvertegenwoordigers een welverdiende zomer toe.

Het project kreeg financiële steun van Hart voor Handicap. Vragen en opmerkingen steeds welkom bij Liesbeth@vvs.ac.

De Brochure Studenteninspraak vindt u hier. 

Het Onderzoeksrapport Studenteninspraak vindt u hier.