Tolkondersteuning

Omschrijving

De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming (Cel SOL) financiert tolkondersteuning voor studenten met een auditieve beperking zodat ze succesvol aan onderwijs- en examenactiviteiten kunnen participeren. Het gaat om ondersteuning via een tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT) en/of een schrijftolk.

  • De tolk Vlaamse Gebarentaal zet live wat de lesgevers en medestudenten in de les communiceren om in Vlaamse Gebarentaal en stemtolkt wat je als student vertelt. 
  • De schrijftolk noteert live wat de lesgevers en medestudenten communiceren. Via deze notities kan je meteen de les meevolgen.

Je kan als student een combinatie van schrijftolkondersteuning en tolk VGT aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking dien je aan één van de volgende criteria te voldoen:

  1. via een tonaal audiometrische test een verlies aantonen van 70dB of meer aan beide oren, voor de zuivere stimuli van 500, 1000 of 2000 Hz (gemiddelde waarde Fletcher-index); en/of een verlies van 70 dB of meer aan het beste oor voor de zuivere stimuli van 1000, 2000 en 4000 Hz;
  2. bij een gemiddeld verlies van minder dan 70 dB, via een vocaal audiometrische test minder dan 30% herkende woorden scoren bij optimale versterking.

Aanvraag 

De onderwijsinstelling volgt samen met de student de aanvraag op bij de Cel Sol. De financiering dient jaarlijks te worden aangevraagd. Om een aanvraag te doen, neem je contact op met het aanspreekpunt van je onderwijsinstelling. De onderwijsonderstelling volgt ook de organisatie van de tolkondersteuning op.