U bent hier

Verblijfkosten

Studenten die tot de doelgroep van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) behoren, kunnen bij het VAPH een tussenkomst vragen voor de kosten van het verblijf op kot als blijkt dat het verblijf noodzakelijk is omdat de dagelijkse verplaatsingen van en naar de onderwijsinstelling omwille van de ernst en de aard van de handicap niet haalbaar zijn.

De verblijfskosten kunnen maandelijks of per schooljaar ingediend worden bij het VAPH. Je voegt daarbij een inschrijvingsbewijs van de hogeschool/universiteit en het diploma- of creditcontract met vermelding van het aantal gevolgde studiepunten toe. Je dient ook een schoolaanwezigheidsoverzicht in te vullen en te laten ondertekenen door de onderwijsinstelling. De huurovereenkomst en de maandelijkse facturen van de huur moeten eveneens worden toegevoegd.

De aanvraag voor een tegemoetkoming voor verblijfskosten verloopt op dezelfde manier als de aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen. Meer informatie leest u op de website van het VAPH