U bent hier

Vervoerskosten

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan onder bepaalde voorwaarden in een tegemoetkoming voor vervoerskosten naar de onderwijsinstelling voorzien.

Voor een tegemoetkoming voor vervoerskosten moet je als student met een individueel vervoermiddel naar de onderwijsinstelling reizen (bijvoorbeeld met de eigen auto, een taxi) of met een gemeenschappelijk vervoermiddel naar school reizen en daarbij assistentie van een begeleider nodig hebben.

De vervoerskosten met een individueel vervoermiddel kunnen enkel vergoed worden als de student rolstoelgebonden is of zich verplaatst zonder begeleider en volgens een medisch verslag geen 300 meter kan stappen wegens cardiorespiratoire of locomotorische aandoeningen.

Als je als student niet voldoet aan die voorwaarden, dan worden de vervoerskosten met een individueel vervoermiddel vergoed zoals de vervoerskosten met een gemeenschappelijk vervoermiddel.

De kosten voor vervoer van en naar de onderwijsinstelling kan je maandelijks of per academiejaar indienen bij het VAPH. Je vult daarvoor een schoolaanwezigheidsoverzicht in en laat het door de onderwijsinstelling ondertekenen. In geval van vervoer door een taxi, voeg je de facturen van de taximaatschappij bij.

De aanvraag voor een tegemoetkoming voor vervoerskosten verloopt op dezelfde manier als de aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen. Meer informatie lees je op de website van het VAPH. Contacteer gerust ook het aanspreekpunt van je onderwijsinstelling voor meer informatie.