Focusgroepen platform studentenwelzijn

In samenwerking met de hogeronderwijsinstellingen en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) ontwikkelt het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO), in opdracht van Minister Ben Weyts, een centraal platform omtrent studentenwelzijn. Dit online platform wordt ontwikkeld opdat elke student in Vlaanderen en Brussel op een laagdrempelige manier informatie, bewustwordingsmaterialen, tips en tools over mentale gezondheid kan terugvinden.

Aangezien we dit platform voor studenten ontwerpen, kunnen we dit enkel participatief met de inbreng van studenten realiseren. Studenten kunnen hun input samen met andere studenten delen in onze focusgroepen! Deze focusgroepen gaan online door. Een focusgroep duurt 1,5 uur, start 's avonds om 18u en wordt gefaciliteerd door het SIHO. Tijdens een focusgroep bespreken we volgende interessante zaken: prioritaire thema's betreffende studentenwelzijn, welke online hulp wensen studenten en in welke vorm kunnen we die online hulp het best aanbieden.

Het is de bedoeling dat je als student intekent voor de regio van de campus waaraan je als student studeert.
Het SIHO contacteert je spoedig terug om jouw deelname te bevestigen.
Vul hier het inzendformulier in. Je leest er ook ook hoe we jouw gegevens verwerken!

studenten aan computer