Het SIHO biedt studenten informatie over inclusief hoger onderwijs. Ontdek het ondersteuningsaanbod in het hoger onderwijs.

Het SIHO biedt informatie, advies, coaching en vorming om inclusie in de praktijk om te zetten.

Elke instelling hoger onderwijs heeft een aanspreekpunt waar je terecht kan met vragen over inclusief onderwijs.

Het SIHO ontwikkelt leidraden en materialen om inclusief hoger onderwijs in de praktijk om te zetten.

Het SIHO verstrekt informatie en versterkt de positieve beeldvorming rond inclusief onderwijs.

Het SIHO stelt inclusie voorop. Betrokkenheid, verbinding en innovatie kenmerken de aanpak van het SIHO.

Op donderdag 9 maart 2023 vindt het Symposium 'Veerkrachtige Jongeren' plaats.

The project 'Peer Learning Activities and Resources to Underpin the Principles and Guidelines for Social Dimension across the European Higher Education Area (EHEA)' has been selected for project funding.