Naar een duurzaam en inclusief uitstroombeleid

Naar een duurzaam en inclusief uitstroombeleid

Op 16 maart 2021 organiseert het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) een inspirerend webinar ‘naar een duurzaam en inclusief uitstroombeleid’.

Fatima Yassir (VDAB), Johan Verstraete (Inclusive Design) en Marc Vandeleene (Manpower) vertellen hoe we een inclusief uitstroom- en HR beleid kunnen realiseren. Valérie Van Hees modereert het panel en vult aan met tools die het SIHO ontwikkelde om de transitie voor studenten met een beperking te bevorderen.

Doelgroep: docenten, stagebegeleiders, studiebegeleidingsdiensten, beleidsmakers, zorgcoördinatoren, studentenbegeleiders en geïnteresseerden uit het onderwijs- en werkveld.

Het webinar vindt plaats via ZOOM. Tolk VGT en schrijftolkondersteuning worden voorzien. Registreer je via deze link.