Leidraad stage

Leidraad 'op stage met een functiebeperking: van beleid naar praktijk'

Stage is een motiverend en stimulerend aspect in het leerproces van de student. Ook voor studenten met een functiebeperking kan een succesvolle stage een hefboom betekenen naar de arbeidsmarkt. Deze leidraad biedt een overzicht van relevante regelgeving, richtlijnen, materialen en inspiratie om het beleid en de ondersteuning op stage te optimaliseren.