Book-a-Book

Wat

Book-A-Book is een tool die digitale versies van studieboeken ontsluit voor studenten met een functiebeperking. Het is een initiatief van het SIHO in samenwerking met de Vlaamse overheid, de bibliotheekdiensten van de KU Leuven en LIBIS, een dienst van de KU Leuven met meer dan veertig jaar ervaring in het bieden van betrouwbare, flexibele en innovatieve oplossingen voor bibliotheken, archieven en onderwijsinstellingen.

Voor wie en waarom

Book-A-Book is ontwikkeld voor studenten die omwille van hun functiebeperking nood hebben aan digitale versies van studieboeken, bijvoorbeeld voor studenten met een visuele beperking. Via digitale versies van studieboeken kunnen hulpmiddelen ingezet worden zoals schermlezers of het gebruik van hoge contrasten of het vergroten/aanpassen van tekst.

Hoe werkt het

Om een digitale versie van een handboek aan te vragen, ga je als volgt te werk:

  • Aanmelden | Aanmelden op de website gebeurt aan de hand van jouw voornaam, achternaam en mailadres en zonder wachtwoord.
  • Aanvraagformulier | Via een eenvoudige interface kunnen studenten met een geregistreerde beperking die ingeschreven zijn binnen een Vlaamse hoger onderwijsinstelling, een aan de opleiding eigen, digitaal studieboek verkrijgen.
  • Goedkeuring | De instelling waaraan de student verbonden is keurt de aanvraag wel/niet goed, waarna de student het boek, indien beschikbaar, spoedig ontvangt.

Prijs

Het gebruik van Book-A-Book is gratis voor studenten met een geregistreerde functiebeperking in Vlaams hoger onderwijs die nood hebben aan het gebruik van digitale handboeken. Om een digitaal studieboek aan te vragen, moet je het aankoopbewijs van het aangevraagde boek kunnen aantonen en moet je het gevraagde digitale handboek nodig hebben voor jouw studies.

Taal

Book-A-Book is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Type en platform

Book-A-Book is een website, beschikbaar via elke browser.

Meer info

Categorie

  • Leren

Type

Platform

  • Laptop/PC
  • MacOs
  • Windows