Pedagogische hulp

Studenten met een visuele of auditieve beperking die behoren tot de doelgroep van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor pedagogische hulp. Dit geldt enkel voor studenten die een eerste diploma van bachelor of master behalen.

Pedagogische hulp is vaktechnische en inhoudelijke begeleiding voor bepaalde opleidingsonderdelen buiten de lesuren. Pedagogische hulp is geen praktische hulp, begeleiding of assistentie. Teksten omzetten naar braille, notities nemen tijdens de lessen en hulp bij het raadplegen van boeken en teksten in de bibliotheek komt niet in aanmerking. 

Het VAPH kent een pedagogisch budget toe. Dit budget maakt deel uit van de bijstandskorf.  Met dit budget kan een pedagogische begeleider worden aangesteld die de student ondersteunt.

De regelgeving laat toe dat de pedagogische begeleider werkt als zelfstandige of via een interimkantoor, een repetitorenkantoor of de onderwijsinstelling. De pedagogische begeleider moet kunnen aantonen dat hij of zij op een vergelijkbaar opleidingsniveau geslaagd is voor de vakken waarvoor de begeleiding gevraagd wordt.

Meer informatie om dit budget aan te vragen vind je in de Infonota 1115 (p.6 e.v.). Contacteer gerust het aanspreekpunt voor meer informatie. 

In dit filmpje vertellen Anne en Saf over hun ervaringen met pedagogische hulp. Anne heeft een visuele beperking en kan afbeeldingen in haar cursus moeilijk zien. Saf maakte de cursus voor haar toegankelijk.

Pedagogische hulp