Voor instellingen

Het SIHO creëert een verbindend netwerk tussen de instellingen hoger onderwijs waarin de deskundigheid inzake inclusief hoger onderwijs continu en duurzaam wordt gedeeld en bevorderd.

Overlegmomenten

Via gerichte overlegmomenten faciliteert het SIHO uitwisseling en kennisdeling rond verschillende thema’s rond inclusief hoger onderwijs. De thema’s van de bijeenkomsten vertrekken steeds vanuit gesignaleerde noden.

Inclusie - aanspreekpunten`

Via gestructureerd overleg, vier maal per jaar, wordt intervisie en productontwikkeling rond inclusie en redelijke aanpassingen gefaciliteerd. Om een efficiënte opvolging van de gesignaleerde noden en de te ontwikkelen materialen te garanderen, werkt deze overleggroep met een vaste afvaardiging van één contactpersoon per instelling.

 • Dinsdag - 17.10.23 - 9.00-12.00 (online)

 • Dinsdag - 28.11.23 - 9.00-12.00 (Brussel)

 • Dinsdag - 13.02.24 - 9.00-12.00 (online)

 • Dinsdag - 23.04.24 - 9.00-12.00 (Brussel)

Mentaal welzijn

Via gestructureerd overleg, vier maar per jaar, wordt intervisie en productontwikkeling op maat van de noden van instellingen rond mentaal welzijn gefaciliteerd. Om een efficiënte opvolging van de gesignaleerde noden en de te ontwikkelen materialen te garanderen, werkt deze overleggroep met een vaste afvaardiging van één contactpersoon per instelling.

 • Dinsdag - 03.10.23 - 9.00-12.00 (online)

 • Dinsdag - 21.11.23 - 9.00-12.00 (Brussel)

 • Dinsdag - 27.02.24 - 9.00-12.00 (online)

 • Dinsdag - 14.05.24 - 9.00-12.00 (Brussel)

Universeel ontwerp

Deze overleggroep staat breed open voor medewerkers die in de dagdagelijkse praktijk bezig zijn met universeel ontwerp, zowel in het domein van onderwijs en dienstverlening. Via drie thema-gerichte online verdiepende sessies waarop inspirerende praktijken en specifieke vragen/uitdagingen worden gepitcht, wordt kennis- en expertisedeling op vlak van universeel ontwerp gefaciliteerd.

 • Donderdag - 26.10.23 - 13.00-16.00 (online - neurodiversiteit)

 • Donderdag - 30.11.23 - 13.00-16.00 (online - studiemateriaal, les en evaluatie)

 • Donderdag - 15.02.24 - 13.00-16.00 (online - dienstverlening)

Inclusieve mobiliteit

Deze overleggroep staat breed open voor medewerkers die in de dagdagelijkse praktijk bezig zijn met internationale mobiliteit en inclusie. Via drie thema-gerichte ontmoetingsmomenten waarop inspirerende praktijken en specifieke vragen/uitdagingen worden gepitcht, wordt kennis- en expertisedeling op van inclusieve mobiliteit gefaciliteerd.

 • Dinsdag - 12.03.24 - 13.00-16.00 (Brussel)

 • Dinsdag - 14.05.24 - 13.00-16.00 (online)

Studentenbegeleiders

Deze overleggroep staat breed open voor inclusiecoaches, zorgcoaches, studentenbegeleiders +, medewerkers integrale begeleiding, etc. Via drie ontmoetingsmomenten per jaar, wordt de uitwisseling rond begeleidingscasuïstiek, hulpmiddelen en redelijke aanpassingen gefaciliteerd. De agenda wordt vormgegeven op basis van ingediende praktijkvragen.

 • Donderdag - 05.10.2023 - 9.00-12.00 (online)

 • Dinsdag - 13.02.2024 - 9.00-12.00 (Brussel)

 • Dinsdag - 21.05.2024 - 9.00-12.00 (online)

Verdiepende sessies

Via interactieve sessies diepen we samen met experten specifieke topics rond inclusief hoger onderwijs verder uit. Deelname is gratis, vooraf inschrijven is verplicht.

Raadpleeg hier de activiteitenkalender van het SIHO 2023-2024.

Advies en coaching op maat

Het SIHO biedt advies, intervisie, coaching en vorming om inclusief onderwijs in het diversiteitsbeleid en onderwijspraktijk van de instellingen hoger onderwijs te verankeren.

Het vormingsaanbod bestaat uit workshops en vormingen over diversiteit, inclusie, menaal welzijn, redelijke aanpassingen en universeel ontwerp. De vormingen zijn evidence based, conform het decretale kader, en sluiten aan op de dagelijkse praktijk van docenten en coaches.

Vormingen die frequent worden aangevraagd en gratis door het SIHO in instellingen hoger onderwijs worden aangeboden, zijn:

 • Ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs - sessies rond specifieke beperkingen
 • Redelijke aanpassingen: van beleid naar praktijk
 • Neurodiversiteit: een inclusieve leeromgeving creëren
 • Universeel ontwerp in onderwijs en dienstverlening
 • Inclusie: stage en werkplekleren
 • Inclusieve mobiliteit
 • Mentaal Welzijn: Welzijnsmonitor, MoodSpace, veerkracht en motivatie versterken.

Vormingen op maat voor specifieke groepen en andere thema's zijn ook bespreekbaar. Ook supervisie en werkoverleg rond specifieke thema's is mogelijk.

Interesse in een vorming, intervisie, of coaching van het SIHO op maat van de noden van uw instelling? Neem contact op via info@siho.be