Voor instellingen

Het SIHO creëert een verbindend netwerk tussen de instellingen hoger onderwijs waarin de deskundigheid inzake inclusief hoger onderwijs continu en duurzaam wordt gedeeld en bevorderd.

Overlegmomenten

Via gerichte overlegmomenten faciliteert het SIHO uitwisseling en kennisdeling rond verschillende thema’s rond inclusief hoger onderwijs. De thema’s van de bijeenkomsten vertrekken steeds vanuit gesignaleerde noden.

Inclusie - aanspreekpunten`

Via gestructureerd overleg, vier maal per jaar, wordt intervisie en productontwikkeling rond inclusie en redelijke aanpassingen gefaciliteerd. Om een efficiënte opvolging van de gesignaleerde noden en de te ontwikkelen materialen te garanderen, werkt deze overleggroep met een vaste afvaardiging van één contactpersoon per instelling.

 • Dinsdag - 15.10.24 - 9.00-12.00 (online)
 • Dinsdag - 26.11.24 - 9.00-12.00 (Brussel)
 • Dinsdag - 11.02.25 - 9.00-12.00 (online)
 • Dinsdag - 22.04.25 - 9.00-12.00 (Brussel)

Mentaal welzijn

Via gestructureerd overleg, vier maar per jaar, wordt intervisie en productontwikkeling op maat van de noden van instellingen rond mentaal welzijn gefaciliteerd. Om een efficiënte opvolging van de gesignaleerde noden en de te ontwikkelen materialen te garanderen, werkt deze overleggroep met een vaste afvaardiging van één contactpersoon per instelling.

 • Dinsdag - 01.10.24 - 9.00-12.00 (online)

 • Dinsdag - 19.11.24 - 9.00-12.00 (Brussel)

 • Dinsdag - 25.02.25 - 9.00-12.00 (online)

 • Dinsdag - 20.05.25 - 9.00-12.00 (Brussel)

Universeel ontwerp

Deze overleggroep staat breed open voor medewerkers die in de dagdagelijkse praktijk bezig zijn met universeel ontwerp. Via drie thema-gerichte online verdiepende sessies waarop inspirerende praktijken en specifieke vragen/uitdagingen worden gepitcht, wordt kennis- en expertisedeling op vlak van universeel ontwerp gefaciliteerd.

 • Donderdag - 24.10.24 - 13.00-15.00 eerste hulp bij universeel lesontwerp (online)

 • Donderdag - 28.11.24 - 09.00-12.00 aan de slag met rubrics (Brussel)

 • Donderdag - 13.02.25 - 13.00-15.00 universeel evalueren (online)

Inclusieve mobiliteit

Deze overleggroep staat breed open voor medewerkers die in de dagdagelijkse praktijk bezig zijn met internationale mobiliteit en inclusie. Via drie thema-gerichte ontmoetingsmomenten waarop inspirerende praktijken en specifieke vragen/uitdagingen worden gepitcht, wordt kennis- en expertisedeling op van inclusieve mobiliteit gefaciliteerd.

 • Dinsdag - 12.11.24 - 13.00-16.00 (Gent)

 • Dinsdag - 11.03.25 - 13.00-16.00 (online)

Studentenbegeleiders

Deze overleggroep staat breed open voor inclusiecoaches, zorgcoaches, studentenbegeleiders +, medewerkers integrale begeleiding, etc. Via drie ontmoetingsmomenten per jaar, wordt de uitwisseling rond begeleidingscasuïstiek, hulpmiddelen en redelijke aanpassingen gefaciliteerd. De agenda wordt vormgegeven op basis van ingediende praktijkvragen.

 • Donderdag - 03.10.2024 - 9.00-12.00 (online)

 • Dinsdag - 11.02.2025 - 9.00-12.00 (Brussel)

 • Dinsdag - 20.05.2025 - 9.00-12.00 (online)

Verdiepende sessies

Via interactieve sessies diepen we samen met experten specifieke topics rond inclusief hoger onderwijs verder uit. Deelname is gratis, vooraf inschrijven is verplicht.

Raadpleeg hier de activiteitenkalender 2024-2025.

Advies en coaching op maat

Het SIHO biedt advies, intervisie, coaching en vorming om inclusief onderwijs in het diversiteitsbeleid en onderwijspraktijk van de instellingen hoger onderwijs te verankeren.

Het gratis coachingsaanbod bestaat uit workshops en vormingen over diversiteit, inclusie, neurodiversiteit, stage, internationale mobiliteit, mentaal welzijn, redelijke aanpassingen en universeel ontwerp. Deze vormingen zijn evidence based, in overeenstemming met het decretale kader, en sluiten aan op de dagelijkse praktijk van docenten, stafmedewerkers, studentenbegeleiders en coaches.

Veelgevraagde en door het SIHO gratis aangeboden trainingen zijn:

 • ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs
 • redelijke aanpassingen: van beleid naar praktijk
 • neurodiversiteit in de praktijk
 • hoogbegaafdheid in de praktijk
 • lesopnames in de praktijk
 • universeel ontwerp in de praktijk bv. aan de slag met rubrics, universeel lesontwerp, universeel evalueren,...
 • inclusieve communicatie
 • inclusief organiseren van stages en werkplekleren
 • inclusieve mobiliteit
 • mentaal welzijn: MoodSpace, veerkracht en motivatie versterken
 • motiverende (bege)leidersstijlen en het geven van feedback

Daarnaast zijn vormingen op maat voor andere thema's mogelijk. Neem gerust contact op via info@siho.be om uw specifieke vraag te bespreken. Ook deze vormingen op maat kunnen gratis worden aangeboden.

Interesse in een vorming, intervisie, of coaching van het SIHO op maat van de noden van uw instelling? Neem contact op via info@siho.be