Naar een duurzaam en inclusief uitstroombeleid

Op 16 maart 2021 organiseert het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) een inspirerend webinar ‘naar een duurzaam en inclusief uitstroombeleid’. Fatima Yassir, Johan Verstraete en Marc Vanderleene vertellen hoe we een inclusief uitstroom- en HR beleid kunnen realiseren. Het SIHO vult aan met tools die het ontwikkelde om de transitie voor studenten met een beperking te bevorderen.

Doelgroep: docenten, stagebegeleiders, studiebegeleidingsdiensten, beleidsmakers, zorgcoördinatoren, studentenbegeleiders en geïnteresseerden uit het onderwijs- en werkveld.

Registreren via http://bit.do/inclusiefuitstroombeleid - Tolkondersteuning VGT is voorzien