Eerste Peer Learning Activity (PLA) over inclusieve mobiliteit

Op 21-22 september 2020 vond de eerste Peer Learning Activity (PLA) over inclusieve mobiliteit plaats, als onderdeel van het PLAR-4-SIMP-project. Deze eerste PLA, georganiseerd door SIHO en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, verzamelde online 30 deelnemers van 14 ministeries van Onderwijs van de Europese Hoger Onderwijs Ruimte (EHEA) en hun respectievelijke Nationaal Agentschap voor Erasmus+ en instellingen hoger onderwijs.

Door intensief online voorbereidend werk, panels, presentaties en interactieve workshops kregen de deelnemers de kans om hun uitdagingen en vragen, maar ook goede praktijken en oplossingen te delen. Collega's Dominique Montagnese en Valérie Van Hees brachten ook een overzicht van de onderzoeksresultaten van het EPFIME project. Daarnaast bracht een vertegenwoordiger van de Europese Commissie ook een overzicht van de inclusie maatregelen in het toekomstige Erasmus programma 2021-2027 en een kijk op hoe de Europese Commissie en de EHEA meer kunnen samenwerken rond het thema van inclusieve mobiliteit.

Raadpleeg hier een samenvatting, presentaties en video's van de eerste PLA.

picture of the consortium members of the project