BReeDBeeLD

We leven in een heel diverse samenleving. Soms is deze diversiteit zichtbaar, maar vaak ook niet. Iedereen is uniek. Tegelijk zijn er veel gelijkenissen. De Vlaamse media weerspiegelen deze diversiteit niet altijd.

BReeDBeeLD - Media maken in een samenleving vol diversiteit

Mensen met een beperking zijn ondervertegenwoordigd in onze media, en vaak brengen media medische, tragische of meelijwekkende verhalen. Er is te weinig berichtgeving over de mogelijkheden van mensen met een beperking. Wanneer dit wel gebeurt, is het meestal in de vorm van een ‘superheld’ die met wilskracht alles kan bereiken.

Het SIHO ontwikkelde samen met de opleiding Journalistiek van Howest en het e-learningbedrijf EPYC de e-learningtool BReeDBeeLD. De tool helpt mediamakers om mediaproducten te maken die de diversiteit in de samenleving weerspiegelen. Tijdens de e-learning sta je stil bij je eigen kijk op beperking en diversiteit en krijg je inzicht op de invloed ervan op je mediaproduct. Via interactieve oefeningen, animaties, getuigenissen van mediamakers en ervaringsdeskundigen, voorbeelden van de media, krijg je concrete tips om meer realistische, correcte en niet-stereotype beeldvorming van mensen met een beperking te realiseren.

Iedereen kan de tool zelfstandig doorlopen, delen via het eigen netwerk, bekend maken via sociale media en nieuwsbrieven. Docenten kunnen BReeDBeeLD gratis gebruiken in hun lessen. De tool is zo ontworpen dat studenten de module volledig zelfstandig kunnen doorlopen. Tegelijk is BReeDBeeLD geschikt voor een combinatie van online en klassikaal leren (blended learning) of het uitkiezen van materialen uit de tool om in lesverband mee aan de slag te gaan. Lesgevers krijgen een pedagogisch kader en vinden doorheen de tool extra informatie en tips om BReeDBeeLD in de lessen te gebruiken.

BReeDBeeLD is gratis beschikbaar via http://breedbeeld.siho.be.

Het project ‘BReeDBeeLD. Media maken in een samenleving vol diversiteit’ past binnen de doelstellingen van het VN-verdrag inzake gelijke rechten voor personen met een handicap, het beleid van de Vlaamse minister van media en de Vlaamse minister van Gelijke Kansen. De realisatie gebeurde met steun van de Vlaamse Overheid.

logo BReeDBeeLD met de slogan media maken in een wereld vol diversiteit