Blackboard Ally

Wat

Blackboard Ally is een tool die zich focust op het toegankelijk maken van digitale content binnen je LMS. Deze tool kan worden geïntegreerd in je Learning Management System (LMS).

Voor wie en waarom

Studenten:

  • Ally kan alternatieve formaten generen van lesmateriaal binnen de LMS, zodat studenten deze content op een manier kunnen consumeren die ze zelf verkiezen.

Docenten:

  • Docenten worden voorzien van hulpmiddelen om de toegankelijkheid van het lesmateriaal te verbeteren.
  • De rapportages van Blackboard Ally geven inzicht in de toegankelijkheid van de lesmaterialenbinnen de LMS.

Hoe werkt het

  • Alternatieve formaten | Blackboard Ally maakt alternatieve formaten (voor de originele documenten in een cursus) die door alle studenten gemakkelijker te gebruiken zijn. Volgende formaten zijn momenteel beschikbaar:
    • Mobiel compatibel HTML
    • OCR PDF
    • EPub
    • Audio
    • Elektronische Braille
    • Vertaalde versies
  • Feedback en advies | Docenten krijgen feedback en advies zodat ze de toegankelijkheid van hun lesmaterialen kunnen verbeteren.
    • Bijvoorbeeld: Docent krijgt de melding dat er te weinig contrast in zijn document aanwezig is, wat problemen kan geven voor studenten met een visuele beperking. Vervolgens staat er ook bij vermeld hoe ze dit probleem kunnen oplossen.
  • Institutionele rapportages | De institutionele rapportages van Blackboard Ally geven een volledig overzicht van de toegankelijkheid van alle lesmaterialen binnen de LMS. Deze rapportages helpen met het identificeren van bepaalde delen in het systeem om de toegankelijkheid van lesmateriaal te optimaliseren.
    • Bijvoorbeeld: Men krijgt inzicht in de evolutie van de toegankelijkheid van de documenten.

Prijs

Blackboard Ally is betalend.

Taal

Blackboard Ally is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Nederlands. 

Type en platform

Blackboard Ally is een  tool, beschikbaar voor  de  laptop of computer (Windows en Mac) en voor smartphones en tablets die draaien op Android en iOs. Blackboard Ally valt te integreren met Blackboard Learn, Canvas, D2L en Moodle.

Meer info

Categorie

  • Leren

Type

Platform

  • Android
  • iOs
  • Laptop/PC
  • MacOs
  • Smartphone
  • Tablet
  • Windows