ClaroRead Pro

Wat

ClaroRead Pro biedt op verschillende manieren ondersteuning bij het lezen en het schrijven. Het leest alle tekst op het scherm voor, heeft een uitgebreide spellingscontrole, maakt samenvattingen en het biedt de mogelijkheid om de tekst op het scherm te scannen naar Word en PDF.

Voor wie en waarom

ClaroRead Pro is ontwikkeld voor personen met dyslexie, maar is nuttig voor alle studenten die ondersteuning kunnen gebruiken bij het lezen en schrijven. Het leest alle tekst voor op de computer, zoals Microsoft Word-documenten,webpagina’s in Internet Explorer en PDF-bestanden in Adobe Reader. Met de Pro en Plus versie kan gescand worden, zodat ook het maken van digitale boeken tot de mogelijkheden behoort. ClaroRead is er voor het lezen van teksten, leren en bestuderen van teksten en maken van teksten.

Hoe werkt het

ClaroRead Pro voorziet een zwevende werkbalk die kan worden vergrendeld. Aan deze werkbalk kunnen eenvoudig knoppen toegevoegd of verwijderd worden. De meeste tekst vanuit vrijwel elke applicatie kan voorgelezen worden door gebruik te maken van de knoppen op de werkbalk.

  • Afspelen en stoppen | Met de knop ‘Afspelen’ kan je een document of pagina laten voorlezen vanaf de tekstcursor. Klik op de plek waar je met voorlezen wilt beginnen en klik vervolgens op de knop ‘Afspelen’. De knop ‘Stoppen’ kan je gebruiken om het voorlezen op elk gewenst moment te stoppen.
  • Scannen | Door te klikken op ‘Scannen’ kunt u via optische tekenherkenning niet-toegankelijke documenten en tekst omzetten naar een toegankelijk formaat zodat ClaroRead het kan voorlezen.
  • Lettertype | Met de knop ‘Lettertype’ kunt u tekst opmaken in Microsoft Word.
  • Afstand | Met de knop ‘Afstand’ kunt u in Microsoft Word de afstand tussen tekens, regels of alinea's instellen.
  • Homofonen | Door op de knop ‘Homofonen’ te klikken, kunt u het document in Microsoft Word controleren op homofonen. Een homofoon is de benaming voor twee of meer woorden, zinsdelen of hele zinnen in een taal die zijn opgebouwd uit dezelfde klanken, maar verschillende betekenissen hebben.
  • Controleren | Door vanuit Microsoft Word op de knop ‘Controleren’ te klikken, opent u het Controlevenster van ClaroRead. Hierin kunnen homofonen, spellingsuggesties en/of betekenissen van het huidige woord worden weergegeven. Als u vanuit een ander programma op de knop Controleren klikt, wordt een spellingcontrole van de geselecteerde tekst uitgevoerd. Als er mogelijke fouten worden gevonden, worden de spellingsuggesties weergegeven in het Controlevenster van ClaroRead.

Prijs

ClaroRead Pro is betalend

Taal

ClaroRead Pro is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Type en platform

ClaroRead Pro is software, beschikbaar op computer/laptop voor windows, macOS en Chromebook.

Meer info

Categorie

  • Leren

Type

Platform

  • Laptop/PC
  • MacOs
  • Windows