Kurzweil

Wat

Kurzweil is compenserende software voor lees- en schrijfproblemen zoals dyslexie. Het programma leest bestanden met tekst voor, leest tijdens het typen de woorden voor en heeft een woordvoorspeller die helpt bij het schrijven van moeilijke woorden. De Vlaamse overheid voorziet dit programma gratis voor leerlingen met een lees- en/of schrijfachterstand in het lager en secundair onderwijs.

Voor wie en waarom

Kurzweil kan worden ingezet vanaf de start van het lees- en schrijfonderwijs als ondersteuning bij lezen, leren, schrijven en studeren. Het programma groeit mee tot het afronden van de studie. Het bevat hulpmiddelen die de beste educatieve aanpak ondersteunen, zoals woordenboeken, woordvoorspelling, aanpasbare leessnelheid en spellingcontrole in dertien verschillende talen. Hierdoor maakt het de gebruiker zelfredzaam en geeft het bovendien zelfvertrouwen.

Hoe werkt het

Kurzweil biedt op verschillende manieren ondersteuning voor het lezen, schrijven en studeren, zoals:

  • Teksten laten voorlezen | Kurzweil leest digitale (school)boeken, teksten en websites voor met natuurlijk klinkende stemmen. Door de tweekleurige markering voor het woord en de zin wordt de gebruiker gestimuleerd om actief mee te lezen.
  • Begrijpend lezen | De uitgebreide woordenboeken met verklaringen, vertalingen, afbeeldingen, homofonen, synoniemen en voorbeeldzinnen helpen bij het snel begrijpen van lastige of vreemde woorden.
  • Schrijven | Kurzweil leest tijdens het typen de woorden voor. De woordvoorspeller ondersteunt de gebruiker bij het schrijven van lastige woorden.
  • Studeren | De mindmap tool is handig om samenvattingen te maken en ideeën gestructureerd op te schrijven.

Prijs

  • Kurzweil is verkrijgbaar via een maandelijks abonnement. Je neemt een abonnement voor minstens één jaar.
  • Leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs met een attest en alle leerlingen in het buitengewoon onderwijs hebben recht op gratis voorleessoftware. Klik hier voor extra informatie over gratis voorleessoftware.

Taal

Kurzweil leest luidop in dertien verschillende talen.

Type en platform

Kurzweil is verkrijgbaar als iOS en Android app en als tool binnen programma’s als Microsoft office. Het is beschikbaar op elk platform (PC, Chromebook, Mac, tablet en smartphone).