Nieuw project inclusieve mobiliteit

Peer Learning activiteiten en toolbox om sociale inclusie in mobiliteitsprogramma’s te bevorderen

De projectaanvraag Peer Learning Activities and Resources for Social Inclusion in Mobility Programmes (PLAR-4-SIMP), ingediend in de Erasmus+ KA3 Call "Ondersteuning van de implementatie van EHEA-hervormingen", werd geselecteerd voor financiering.

Het project wordt gecoördineerd door het Departement Onderwijs en Vorming en het Steunpunt voor Inclusief Hoger Onderwijs in Vlaanderen (SIHO), in samenwerking het Federale ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Onderzoek van Oostenrijk (FMESR) en het Erasmus Student Network (ESN). Vijf individuele experten bieden het consortium ondersteuning.

Aangezien het nieuwe Erasmus+ programma en de Europese Hoger Onderwijs Ruimte (EHEA) een betere inclusiviteit in mobiliteitsprogramma's nastreven, zijn overheden en instellingen hoger onderwijs bezig met de hervorming van hun beleid om de participatie van studenten uit kansengroepen aan mobiliteitsprogramma’s te bevorderen.

In dit project zal een internationaal consortium twee peer learning activities organiseren om overheden en hoger onderwijsinstellingen uit 14 landen in verschillende implementatiefases te ondersteunen in het hervormen van hun beleid rond sociale inclusie in mobiliteitsprogramma’s.

Op basis van de vastgestelde behoeften zal het consortium de volgende outputs ontwikkelen:

  1. Een beleidsrapport en een databank met beleidsmaatregelen en praktijken uit de EHEA, die sociale inclusie in mobiliteit bevorderen, waarbij innovatieve maatregelen en praktijken in de kijker worden gezet
  2. Een communicatiepakket om de voordelen van uitgaande mobiliteit voor studenten van ondervertegenwoordigde groepen te promoten op een inclusieve manier. Het communicatiemateriaal wordt ontwikkeld in verschillende talen en formats, zodat de overheden, de hoger onderwijsinstellingen en studentenorganisaties de materialen kunnen aanpassen aan hun eigen lokale context
  3. Een blended trainingspakket om de kennis, vaardigheden, attitudes van medewerkers van overheden en hoger onderwijsinstellingen te versterken zodat studentenmobiliteit in de 21e eeuw op een inclusieve manier kan worden georganiseerd

De ouputs worden in het platform InclusiveMobility.eu geïntegreerd en zijn direct implementeerbaar. Als zodanig zullen zij op korte termijn bijdragen aan meer inclusieve mobiliteitsprogramma's.