Het SIHO ontwikkelt leidraden en materialen om inclusief hoger onderwijs in de praktijk om te zetten en de positieve beeldvorming te bevorderen.

MoodSpace

MoodSpace is een plek vol betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren.

E-learning

De e-learning programma's bieden tips & tricks rond diverse thema's om het beleid en de praktijk inclusiever te maken.

Inclusieve Mobiliteit

Tijdens het EPFIME en PLAR-4-SIMP project ontwikkelde het SIHO allerlei tools om mobiliteits-programma's meer inclusief te maken.

Webinars Inclusive Universities

The webinar series shed light on several topics closely related to current policies and practices in post-secondary education around the topics of inclusion and universal design. Consult here the presentations and recordings.

Database ondersteunende technologieën

De database biedt een handig overzicht van technologieën die kunnen worden ingezet om specifieke noden op te volgen en inclusief hoger onderwijs te bevorderen.

Roadmap

Roadmap is een online, interactieve en te personaliseren begeleidingstool die studenten met autismespectrumstoornis (ASS) in het hoger onderwijs ondersteunt.

Book-a-Book

Met de applicatie Book-a-Book, stelt het SIHO op eenvoudige wijze digitale tekstbestanden van handboeken beschikbaar aan studenten met een functiebeperking in Vlaanderen.

BReeDBeeLD

Deze e-tool bevordert inzicht in meer realistische, correcte en niet-stereotype beeldvorming van mensen met een beperking.

Studenteninspraak onbeperkt

Het charter beschrijft 10 strategieën om de werking van studentenraden meer inclusief en toegankelijk te maken.

Leidraad universeel ontwerp

De leidraad universeel ontwerp van beleid naar praktijk biedt richtlijnen om universeel ontwerp in het beleid en de praktijk te verankeren.

Mobility portraits

Het SIHO en LINK ontwikkelden portretten over internationale mobiliteit. Studenten getuigen over hun ervaringen.

Ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs

De leidraad biedt handvatten rond de regeling inclusief hoger onderwijs.

Leidraad stage

Deze leidraad biedt een overzicht van relevante regelgeving, richtlijnen, materialen en inspiratie om het beleid en de ondersteuning op stage te optimaliseren.

Bijdragen nieuwsbrief

Het SIHO publiceert verdiepende bijdragen in zijn maandelijkse nieuwsbrief. Hier vindt u een overzicht van verdiepende bijdragen.

Fiches studeren met een beperking

Het SIHO ontwikkelde fiches van vaak voorkomende beperkingen in het hoger onderwijs. Elke fiche bespreekt facts & figures, aandachtspunten en tips.

TZALWEL

Studenten met een beperking getuigen in korte filmpjes over hun ervaringen, dromen en ambities. Een documentaire bundelt de verschillende getuigenissen.