Inclusieve communicatie

Inclusieve communicatie is de manier waarop je in een superdiverse samenleving communiceert om zo veel mogelijk mensen te bereiken en te betrekken. Inclusieve communicatie zet in op drie principes: begrip, betrokkenheid en toegankelijkheid.

Leidraad

Om instellingen te ondersteunen bij de implementatie van inclusieve communicatie en ook op een inclusieve manier evenementen te organiseren, ontwikkelde het SIHO de leidraad inclusieve communicatie en evenementen. De leidraad focust op de drie principes en past ze toe op vlak van taal, beeld, audio- en videomateriaal.

Ondersteunende fiches

De leidraad bevat ook acht ondersteunende fiches die concrete tips en tricks aanbieden over hoe de drie principes van inclusieve communicatie toe te passen in verschillende media:

Advies, coaching en vorming

Het SIHO biedt instellingen hoger onderwijs ondersteuning bij implementatie van inclusieve communicatie in de onderwijspraktijk en dienstverlening. Dit kan via vormingen, advies- en coachingsgesprekken.

Een concrete vraag? Neem contact op via info@siho.be