Pedagogische hulp

Omschrijving

Studenten met een visuele of auditieve functiebeperking met een inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kunnen een aanvraag doen voor pedagogische hulp bij hogere studies.

Het VAPH geeft een financiële tussenkomst voor vaktechnische en inhoudelijke ondersteuning bij opleidingsonderdelen die op het programma van de student staan. Dit kan gaan over bijles, structureren van materiaal, schema’s of samenvattingen maken, opzoekwerk of lay-out verzorgen. Het gaat om ondersteuning buiten de lesuren. Pedagogische hulp is geen praktische hulp, begeleiding of assistentie. Teksten omzetten naar braille, notities nemen tijdens de lessen en hulp bij het raadplegen van boeken en teksten in de bibliotheek komt niet in aanmerking.

Sinds 01.10.2015 bedraagt het refertebedrag voor pedagogische hulp bij hogere studies € 6.931,17 per jaar. Dit is het maximum bedrag dat kan toegekend worden en kan (in principe) elk jaar veranderen. Na goedkeuring maakt het pedagogisch hulpbudget deel uit van de bijstandskorf.

Voorwaarden

De criteria voor de student zijn:

  • ingeschreven zijn bij het VAPH
  • aan een Vlaamse hogeschool of universiteit
  • een eerste graduaats-, eerste bachelor- of eventueel eerste masteropleiding volgen

Het aantal aanvragen per opleiding is beperkt. Een graduaat- of bachelorstudent kan maximaal vier jaar een aanvraag indienen. Een masterstudent drie jaar.

De pedagogische begeleider moet kunnen aantonen dat hij op een vergelijkbaar opleidingsniveau geslaagd is voor de opleidingsonderdelen waarvoor begeleiding wordt aangevraagd.

Voor de rest, laat het VAPH alle vrijheid en verantwoordelijkheid voor wat betreft de keuze van de begeleider. Het kan een student zijn uit dezelfde opleiding, een afgestudeerde student, een vriend, een familielid.

De pedagogische begeleider werkt als zelfstandige, via een interimkantoor, een repetitorenkantoor of via de instelling hoger onderwijs (zie verder ondersteuning vanuit de instelling).

Aanvraag

Zoals alle aanvragen bij het VAPH, moet de student de aanvraag voor pedagogische hulp in eigen naam indienen. Dit gebeurt bij de provinciale afdeling van het VAPH.

Als eerste stap dient hij het Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen in te vullen. Op dat formulier vermeldt de student de ondersteuning die hij aan het VAPH wenst aan te vragen. Het formulier kan worden aangevraagd bij het provinciaal kantoor van het VAPH of kan je downloaden op de website van het VAPH.

Deze aanvraag dient te worden vergezeld door een adviesrapport opgesteld door een multidisciplinair team (MDT) dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen. Een multidisciplinair team bestaat uit een aantal deskundigen. Op de website van het VAPH vind je adressen van multidisciplinaire teams.

De student ontvangt een beslissingsbrief van het VAPH. Als het VAPH de aanvraag goedkeurt, wordt het pedagogisch hulpbudget meegedeeld.

Contacteer het aanspreekpunt voor meer informatie en ondersteuning bij de aanvraag en opvolging van de pedagogische hulp.

Getuigenis

In dit filmpje vertellen Anne en Saf over hun ervaringen met pedagogische hulp. Anne heeft een visuele beperking en kan afbeeldingen in haar cursus moeilijk zien. Saf maakte de cursus voor haar toegankelijk.

Video