Ondersteuningsmodel

De invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs en de extra middelen die daarvoor ter beschikking worden gesteld, bieden de kans om ook de regeling voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs te optimaliseren.

Vanaf 1 september 2017 liepen de overgangsmaatregelen die tijdens de academiejaren 2015-2016 en 2016-2017 van kracht waren met betrekking tot GON-begeleiding (geĆÆntegreerd onderwijs) voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs af, en maakten ze plaats voor een nieuwe regeling 'inclusief hoger onderwijs'.

Die regeling legt vast dat de begeleiding van studenten met functiebeperkingen vanaf academiejaar 2017- 2018 een duidelijke opdracht wordt binnen het beleid van alle hogescholen en universiteiten. De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het operationaliseren van het ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs.

Met de leidraad 'ondersteuningsmodel inclusief hoger onderwijs: van beleid naar praktijk' informeert het SIHO de instellingen over de nieuwe regeling, en biedt het informatie en inspiratie aan om het beleid naar de praktijk om te zetten.

Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft het SIHO de concrete uitvoering van de nieuwe regeling geƫvalueerd. Het rapport van het SIHO toont aan dat de nieuwe regeling tot heel wat voordelen in de praktijk heeft geleid, zowel voor de student, de onderwijsinstelling als de begeleiders. Uiteraard zijn er nog specifieke groeikansen waarover het SIHO in verder overleg is met de Vlaamse overheid