Universeel ontwerp

Universeel ontwerp neemt diversiteit als uitgangspunt en legt de nadruk op het gebruik van flexibele doelen, methoden, materialen en evaluatievormen om effectief onderwijs te bieden aan alle studenten.

Leidraad universeel ontwerp: van beleid naar praktijk

In plaats van de toegankelijkheid als een bijzaak of alleen per geval te benaderen, zet universeel ontwerp in op het ontwerpen van onderwijs, producten, omgevingen en diensten die van bij de start tegemoetkomen aan de behoeften van verschillende studenten, zodat àlle studenten kunnen participeren en optimale leerkansen krijgen. Door proactief tegemoet te komen aan drempels en een zo groot mogelijke diversiteit, worden ad-hoc aanpassingen minder nodig. Win-win!

Om instellingen te ondersteunen bij de implementatie van universeel ontwerp, ontwikkelde het SIHO de leidraad Universeel ontwerp: van beleid naar praktijk. De leidraad focust op het microniveau en zoomt in op hoe lesgevers hoger onderwijs en medewerkers van diensten principes van universeel ontwerp eenvoudig kunnen toepassen bij het vormgeven van hun onderwijs en dienstverlening. De leidraad biedt handvaten om kansen voor verbetering te identificeren en te werken aan een actieplan om een gedragen en gedeelde visie en aanpak rond universeel ontwerp te verwezenlijken.

Fiches universeel ontwerp in de praktijk

De leidraad bevat ook 21 fiches die concrete tips en tricks aanbieden over hoe universeel ontwerp toe te passen.

Fiches: Universeel ontwerp binnen onderwijs en didactiek

Fiches: (Digitale) tools binnen onderwijs, didactiek en dienstverlening

Fiches: Fysieke en ruimtelijke toegankelijkheid binnen onderwijs en dienstverlening

Advies, coaching en vorming

Het SIHO biedt instellingen hoger onderwijs ondersteuning bij implementatie van universeel ontwerp in de onderwijspraktijk en dienstverlening. Dit via vormingen, advies- en coachingsgesprekken. Meer info, contacteer ons via info@siho.be