Meerjarenplan en bestuur

Meerjarenplan

Het SIHO zet met zijn beleidsplan ‘samen inclusief hoger onderwijs realiseren 2020-2024’ nieuwe bakens uit voor de komende vijf jaar.

Het beleidsplan schetst de missie, de visie, de waarden en de ambities van het SIHO, en stemt de beleidsdoelstellingen en acties voor de periode 2020-2024 op elkaar af.

Het beleidsplan formuleert zes strategische doelen:

(1) een verbindend netwerk tussen onderwijsinstellingen hoger onderwijs creëren waarin de deskundigheid inzake inclusief hoger onderwijs continu en duurzaam wordt gedeeld en bevorderd;

(2) een krachtige en ondersteunende brugfunctie vormen tussen onderwijsinstellingen, de overheid en de beleidsinstanties hoger onderwijs;

(3) het uitbouwen van strategische partnerschappen, zowel regionaal als internationaal;

(4) het stimuleren van een onderzoekscultuur rond inclusief hoger onderwijs;

(5) het versterken van de positieve beeldvorming rond inclusief hoger onderwijs;

(6) het ontwikkelen van begeleidingsinitiatieven voor studenten.

Het beleidsplan is gebaseerd op drie waarden die tonen wie het SIHO wil zijn: betrokken, verbindend en innovatief.

Beleidsplan 2020-2024, met bijhorende infografiek

Meerjarenplan 2017-2019

jaarverslag 2017

jaarverslag 2018

jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023

Evaluatierapport 2020-2024

Bestuur

De kwaliteit van de werking van het SIHO wordt opgevolgd door een dagelijks bestuur en een stuurgroep waarin naast een vertegenwoordiging van de vijf associaties, ook belanghebbenden en de overheid zijn vertegenwoordigd.

Dagelijks Bestuur | Promotorenoverleg

 • Wouter Segers | Directeur Studentenbeleving, Marketing en Digitale Transformatie | Arteveldehogeschool | voorzitter SIHO
 • Valérie Van Hees | Coördinator SIHO
 • Harry Parys | Directeur Studente & talent | Odisee Hogeschool | promotor SIHO namens Associatie KU Leuven
 • Els Consgruea | Professor onderwijskunde | VUB | promotor SIHO namens Universitaire Associatie Brussel
 • Sofie Leekens| Coördinator functiebeperking | PXL | promotor SIHO namens Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
 • Hilde Janssens | Diensthoofd Dienst voor Studieadvies en studentenbegeleiding | UAntwerpen | promotor namens Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
 • Ria Vermote | Coördinator sociaal beleid | Howest | promotor SIHO namens de Associatie Universiteit Gent

Stuurgroep

 • Wouter Segers | Directeur Studentenbeleving, Marketing en Digitale Transformatie | Arteveldehogeschool | voorzitter SIHO
 • Valérie Van Hees | Coördinator SIHO
 • Harry Parys | Directeur Studente & talent | Odisee Hogeschool | promotor SIHO namens Associatie KU Leuven
 • Els Consgruea | Professor onderwijskunde | VUB | promotor SIHO namens Universitaire Associatie Brussel
 • Hilde Janssens | Diensthoofd Dienst voor Studieadvies en studentenbegeleiding | UAntwerpen | promotor namens Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
 • Ria Vermote | Coördinator sociaal beleid | Howest | promotor SIHO namens de Associatie Universiteit Gent
 • Liesbeth Van Heeden | Beleidsmedewerker | KU Leuven | stuurgroep lid SIHO namens Associatie KU Leuven
 • Annemie De Rouck | Adviseur regelgeving en studentenbegeleiding | EHB | stuurgroep lid SIHO namens Universitaire Associatie Brussel
 • Els Swijns | Zorgcoördinator | UHasselt | stuurgroep SIHO namens Associatie Universiteit | Hogescholen Limburg
 • Liesbeth De Raedemaecker | Diensthoofd studentenzaken | Karel de Grote Hogeschool Antwerpen | namens Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
 • Mathilde Joos | Afdelingshoofd Studentenvoorzieningen HOGent | stuurgroep lid namens de Associatie Universiteit Gent
 • Patrick Willems | Departement Onderwijs
 • Johan Vermeiren | Vlaams Mensenrechteninstituut
 • Vertegenwoordiger Vlaamse Vereniging Studenten | VVS